Verhoging contributie 23/24

Helaas heeft ook de club te maken met verhoogde kosten door inflatie. Op de ALV is besloten dat de contributie voor het komend seizoen wordt verhoogd met 5% (inflatie indexering). We realiseren ons dat dit betekent dat een aantal leden wellicht onvoldoende middelen bezitten om dit financieel te kunnen dragen. Graag wijzen we je op de mogelijkheid om in dat geval een beroep te doen op het Jeugdfonds Sport. Zij helpen graag!

Jeugdfonds Sport en Cultuur Brabant betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om lid te worden van een sportvereniging. Een aanvraag voor het jeugdfonds doe je via een intermediair. Voor Nuenen kun je terecht bij Buurtsportcoach Stan Hendriks of Combinatiefunctionaris Claudia Swegers.

Zij zijn te bereiken via: actiefnuenen@levgroep.nl 

 

Clubnieuws Overzicht