Lid worden?

Hockey is natuurlijk de leukste sport die er is. Dat blijkt ook wel uit het feit dat we zoveel leden hebben. Op deze pagina vind je de link om je aan te melden als lid.

 

Maar het kan ook zo zijn dat je nog wat vragen hebt, voordat je je aanmeldt. Deze kun je altijd stellen aan één van de bestuurs- of commissieleden. Klik hier voor een overzicht.

 

Wil je wat weten over het lidmaatschap? Dan kun je je vraag stellen aan de ledenadministratie. Wil je meer weten over hockeytechnische zaken, teamindelingen e.d.? Stel dan je vraag aan de TC Jongste Jeugd (t/m 11 jaar), TC Junioren (12 tot 17 jaar) of TC Senioren (18 jaar en ouder).

 

Wil je je aanmelden als vrijwilliger? Doe dat dan middels dit inschrijfformulier!

 

 

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 per aspirant-lid voor senioren en € 10,00 voor junioren, jongste jeugd en benjamins. Het inschrijfgeld wordt gefactureerd met de contributie.

Afmelden

Afmeldingen dienen volgens het Huishoudelijk Reglement schriftelijk of per e-mail voor 1 mei van het lopende seizoen bij de ledenadministratie. De reden hierachter is dat we voor 1 juni het aantal teams voor het komende seizoen door moeten geven aan de KNHB. De TC's hebben daarom de tijd nodig om de benodigde informatie te verzamelen en verwerken. Na ontvangst en verwerking van de opzegging volgt een bevestiging van de ledenadministratie. Bij te late opzegging wordt het lidmaatschap omgezet in een "niet spelend lidmaatschap" voor het eerstvolgende seizoen en wordt de uitschrijving gedaan per einde van dat seizoen. 

 

Afmelden onder voorbehoud
Voor scholieren in de eindexamenklassen, die nog niet weten of ze geslaagd zijn en derhalve nog niet weten of ze elders gaan studeren, bestaat de mogelijkheid zich "onder voorbehoud" af te melden, ook vóór 1 mei van het lopende seizoen. De definitieve afmelding dient echter voor 15 juli van dat jaar in het bezit te zijn van de ledenadministratie, anders wordt aangenomen dat men lid blijft en is men verplicht de contributie voor het nieuwe seizoen te betalen. Men dient ook zelf de coördinator van het betreffende team op de hoogte te stellen. Dit in verband met de teamsamenstelling en de opgave van teams bij de bond.