Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
Telefoon*Mobiel
E-mail*
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
HockeyCategorie*
Scheidsnummer
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik HCNUENEN om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van bovenstaand
iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie, inschrijfgeld en andere verenigingsbijdragen.
 
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Graag je naam invullen deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Zijn er reeds gezinsleden lid van HCN, aanklikken indien ja!
Heeft u voorkeur voor een bepaald team of spelniveau?
Ik meld me aan als vrijwilliger (bijv. coach, trainer, bar, commissie) voor (eventueel ouders):
Voor Benjamins, Mini's en junioren:
Wil bij voorkeur in team bij: (max 1 naam) ....
Wat is het e-mailadres van de ouders?
Opmerking