Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
Telefoon*Mobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
HockeyCategorie*
Scheidsnummer
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik HCNUENEN om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van bovenstaand
iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie, inschrijfgeld en andere verenigingsbijdragen.
 
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Graag je naam invullen deze wordt als handtekening beschouwd.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
 
Zijn er reeds gezinsleden lid van HCN, aanklikken indien ja!
Heeft u voorkeur voor een bepaald team of spelniveau?
Ik meld me aan als vrijwilliger (bijv. coach, trainer, bar, commissie) voor (eventueel ouders):
Voor Benjamins, Mini's en junioren:
Wil bij voorkeur in team bij: (max 1 naam) ....
Wat is het e-mailadres van de ouders?
KNHB lidmaatschap
*

KNHB lidmaatschap

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij
de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).


Uw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging
en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging
is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht uw naam, geslacht, geboortedatum, adres,
telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat
je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de
ledenadministratie van de KNHB.

Opmerking