Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
Telefoon*Mobiel
E-mail*
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
HockeyCategorie*
Scheidsnummer
Vragen
Zijn er reeds gezinsleden lid van HCN, aanklikken indien ja!
Heeft u voorkeur voor een bepaald team of spelniveau?
Ik meld me aan als vrijwilliger (bijv. coach, trainer, bar, commissie) voor (eventueel ouders):
Voor Benjamins, Mini's en junioren:
School, groep/klas, Wil in team bij...
Wat is het e-mailadres van de ouders?
Opmerking