Beleid

Het beleidsuitgangspunt voor HC Nuenen is een stabiele positie in de eerste klasse voor zowel de dames als de heren.
De basis hiervoor wordt gelegd in een zo breed mogelijke kweekvijver van jeugd.
Een constructief jeugd- en minibeleid moet resulteren in jeugdteams op het topklasse niveau en zo mogelijk een naadloze overgang van junioren naar senioren.
Hierbij is aandacht voor het sociale aspect rondom hockeyactiviteiten van vitaal belang.

Zoals elke perifere hockeyclub moet HC Nuenen zich realiseren dat vele spelers (m/v) die met veel inspanning in de jeugd worden opgeleid, de vereniging zullen verlaten bij het bereiken van de seniorenleeftijd in verband met studie elders. HC Nuenen moet er moeite voor doen deze (oud) leden aan zich te binden en ze de gelegenheid geven te gelegener tijd terug te keren bij HC Nuenen.
Bovenstaande is de oorzaak van de ondervertegenwoordiging van de geleding jonge senioren binnen HCN.
Middels goede technische en sociale begeleiding moet ook voor deze doelgroep hockey bij HCN aantrekkelijk blijven.

Daanaast oefenen topclubs uit de regio een aantrekkingskracht uit op onze toptalenten. Toptalenten die en verdere ontwikkeling bij een topclub niet onthouden mag worden. Ook hiervoor geldt dat HC Nuenen moet zorgen dat deze spelers zich bijvoorbeeld middels trainingsactiviteiten verbonden blijven voelen met HCN gedurende hun carriere elders en tijdens maar ook na afloop van deze periode graag terugkomen bij Nuenen.

De organisatie van HCN berust in handen van vrijwilligers, veelal ouders van (jonge) jeugd. Hierbij streeft het bestuur een maximale binding van deze ouders met de vereniging na, of zij nu wel of niet over een hockeyachtergrond beschikken.
Dit betekent dat er expliciet aandacht geschonken moet worden aan trainer/coaches opleidingen, trainingsleden en wedstrijdhockey voor deze doelgroep.