Afmelden

Afmeldingen dienen volgens het Huishoudelijk Reglement schriftelijk of per e-mail voor 1 mei van het lopende seizoen bij de ledenadministratie. De reden hierachter is dat we voor 1 juni het aantal teams voor het komende seizoen door moeten geven aan de KNHB. De TC's hebben daarom de tijd nodig om de benodigde informatie te verzamelen en verwerken. Na ontvangst en verwerking van de opzegging volgt een bevestiging van de ledenadministratie. Bij te late opzegging wordt het lidmaatschap omgezet in een "niet spelend lidmaatschap" voor het eerstvolgende seizoen en wordt de uitschrijving gedaan per einde van dat seizoen. 

 

Afmelden onder voorbehoud
Voor scholieren in de eindexamenklassen, die nog niet weten of ze geslaagd zijn en derhalve nog niet weten of ze elders gaan studeren, bestaat de mogelijkheid zich "onder voorbehoud" af te melden, ook vóór 1 mei van het lopende seizoen. De definitieve afmelding dient echter voor 15 juli van dat jaar in het bezit te zijn van de ledenadministratie, anders wordt aangenomen dat men lid blijft en is men verplicht de contributie voor het nieuwe seizoen te betalen. Men dient ook zelf de coördinator van het betreffende team op de hoogte te stellen. Dit in verband met de teamsamenstelling en de opgave van teams bij de bond.

Lidmaatschap Overzicht