Voorwaarden voor lidmaatschap en aanmelden

Aan het lidmaatschap van HC Nuenen zijn, zoals bij elke vereniging, een aantal voorwaarden verbonden. In dit artikel lees je daar meer over.


Aanname procedure

Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvang je een mail met het verzoek om een machtiging tot automatische incasso in te sturen. Zodra deze machtiging binnen is wordt de inschrijving vermeld in de nieuwsbrief onder het hoofdstuk: "Aangemeld als lid en geplaatst op de wachtlijst". U bent dan aspirant lid.
De Technische Commissie zal vervolgens onderzoeken of plaatsing in een team mogelijk is. Indien mogelijk wordt hiervan via de nieuwsbrief melding gemaakt onder de rubriek: "Aangenomen als lid en geplaatst in ....".
Indien de Technische Commissie niet op korte termijn tot plaatsing kan overgaan wordt u hiervan zo mogelijk direct bij de aanmelding, anders binnen 4 weken op de hoogte gesteld.

Lidmaatschap
Zoals bij iedere vereniging zijn de rechten en plichten van de leden vastgelegd in de statuten en in het huishoudelijk reglement. Deze zijn uiteraard voor alle leden toegankelijk via de website en het secretariaat van de vereniging.
Het functioneren van een vereniging wordt voor het belangrijkste gedeelte bepaald door de ondersteuning die vrijwilligers aan de vereniging bieden. Op het aanmeldingsformulier staan een aantal mogelijke werkzaamheden aangegeven. Wij stellen het op prijs wanneer u zich voor één of meerdere activiteiten wilt opgeven.
Naast deze vrijwillige bijdragen zijn er een aantal verplichtingen die de leden van HCN op zich hebben genomen. De belangrijkste van deze verplichtingen staan hieronder vermeld.

Clubscheidsrechters
Van alle leden vanaf 16 jaar wordt (conform het beleid van de KNHB) verwacht dat zij in het bezit zijn of komen van een scheidsrechterskaart op C-niveau en dat zij gedurende het seizoen een aantal wedstrijden fluiten. De arbitragecommissie zorgt voor de noodzakelijke opleiding en wijst wekelijks de scheidsrechters aan.
Jeugdleden mogen pas in standaardteams (A1, B1) spelen nadat zij hun C-kaart gehaald hebben.

Automatische incasso contributie


De Algemene Ledenvergadering heeft in november 2006 besloten de inning van de contributie voor veld- en zaalhockey verplicht plaats te laten vinden middels automatische incasso’s. Het afgeven van een machtiging tot automatische incasso voor de duur van het lidmaatschap is daarmee een voorwaarde voor het lidmaatschap geworden.

 

Ik accepteer de voorwaarden en wil me aanmelden

Lidmaatschap Overzicht