VertrouwensContactPersoon

 

Sascha van Wieringen en Marloes Rossieau zijn met ingang van 1 maart 2023 aangesteld als VertrouwensContactPersoon (voor omgangsvormen en integriteitskwesties) voor HC Nuenen. 

Lees verder wat een VertrouwensContactPersoon doet en wie Sascha en Marloes zijn.

Wie zijn Sascha en Marloes?

Wij hebben beiden kinderen die bij HC Nuenen hockeyen. Ook vervullen wij een deel van de rol van secretaris. Vanuit ons werk zijn wij bekend met het voeren van vertrouwelijke gesprekken met kinderen, jongeren en volwassenen. Wij vinden het belangrijk dat al onze leden met plezier sporten in een veilige omgeving. Ons streven is dat ongewenst gedrag zoals pesten, discrimineren en seksuele intimidatie besproken kan worden en dat hier constructief naar gehandeld wordt. 

Via onderstaande mailadressen kun je contact met ons opnemen als je vragen hebt of iets wil bespreken. 

Sascha van Wieringen: sascha@care.nl

Marloes Rossieau: marloes.rossieau@gmail.com

 

Waarom een VertrouwensContactPersoon?

De praktijk binnen diverse sportverenigingen wees uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen verenigingen willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom het goed is dat binnen verenigingen een VertrouwensContactPersoon aanwezig is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

 

Voorkomen is beter dan genezen

De VertrouwensContactPersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een VertrouwensContactPersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

 

Wanneer kun je terecht bij de VertrouwensContactPersoon?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • Pesten en gepest worden.

  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.

  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.

  • Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.

  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.

  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.

  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

  • Het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van (naamhockeyvereniging) op de juiste plaats is.

 

Hoe vertrouwelijk is een VertrouwensContactPersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de VertrouwensContactPersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

a. toestemming voor hebt gegeven

b. van op de hoogte bent

De activiteiten van de VertrouwensContactPersoon vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VertrouwensContactPersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

 

Waar is de VertrouwensContactPersoon niet voor?

In principe is de VertrouwensContactPersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier omheen, die tussen vereniging en leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen hockeyvereniging-verband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de VertrouwensContactPersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De VertrouwensContactPersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging. Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, of twijfels om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen via 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

 

De Vereniging Overzicht