In memoriam Ine Linders-de Rooij

Frans Ine Linders

op 31 december jl. overleed, op 94 jarige leeftijd Ine Linders-de Rooij. Ine was de laatste nog in leven zijnde medeoprichtster van HCN (in 1942), nadat 2,5 jaar geleden haar man Frans (ook medeoprichter) overleed. Wij wensen kinderen en (achter)kleinkinderen sterkte toe met dit verlies en zijn haar voor altijd dankbaar voor haar bijdrage aan de oprichting van onze hockeyclub.

Onderstaand het artikel naar aanleiding van het bezoek dat we Ine en Frans brachten in 2017 in verband met het -toen- 75 jarig bestaan van de club.

Op 24 mei 2017, is het precies 75 jaar geleden dat onze hockeyclub  werd opgericht. We zijn er trots op, in dit 75e jaar met onze ca. 850 leden nog steeds te genieten van de hockeysport en alles wat daar binnen een vereniging bij hoort. Afgelopen week bezochten we Frans en Ine Linders, beiden oprichters van de club. Ze laten weten nog steeds trots te zijn op HCN en denken met heel veel plezier terug aan de tijd dat zij zich, met een vriendenclub mannen én vrouwen, ervoor inzetten een hockeyclub van de grond te krijgen!

1942. Er was in die tijd niet veel te doen. Frans Linders had op het gymnasium kennisgemaakt met hockey. Hij had daar geleerd hoe het spel te spelen en wilde samen met de Nuenense vrienden en vriendinnen een club oprichten. Hockey was nog niet zo bekend, maar begon in de regio langzaam door te dringen. Dat er, vanaf het begin ook een damesteam werd opgericht, leverde weerstand op bij de kapelaan van de kerk. Hij probeerde de ouders van de hockeymeisjes te overtuigen dat meisjes niet op een sportveld thuishoorden. Gelukkig waren de ouders van de dames al vooruitstrevend genoeg toch  hun toestemming te geven en het hockeyen van de dames niet te verbieden. Ondanks de oorlogsjaren, problemen met beschikbaarheid van velden, gedwongen verhuizingen naar Eindhoven en veel andere opstakels zetten de 7 oprichters door en werden ze na enkele jaren een "wilde" club te zijn geweest (nog niet door de bond erkend), in 1947 officieel als club in het verenigingsregister opgenomen. Hockey Club Nuenen was een feit! 

Nu, 75 jaar later, zijn wij blij alweer het 15e Lustrum te mogen vieren en hopen dat nog vaak te kunnen doen.  We zijn de vooruitstrevende oprichters dankbaar voor hun volhardendheid destijds. We houden de club in ere!

 

Clubnieuws Overzicht