Opzeggingen

De TC's zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor komend seizoen. Om een goed inzicht te hebben in het aantal leden dat voor volgend seizoen in een team geplaatst gaat worden willen zij zo snel mogelijk eventuele wijzigingen en wensen, van welke aard dan ook, vernemen. In verband met de huidige coronaperikelen zal er met coulance naar opzeggingen worden gekeken. 

Ook leden die van plan zijn te stoppen per komend seizoen dienen dat voor 1 mei bij de club aan te geven.

 

Afmeldingen dienen volgens het Huishoudelijk Reglement schriftelijk of per e-mail voor 1 mei van het lopende seizoen bij de ledenadministratie. De reden hiervoor is dat we voor 1 juni het aantal teams voor het komende seizoen door moeten geven aan de KNHB. De TC's hebben daarom de tijd nodig om de benodigde informatie te verzamelen en verwerken. Na ontvangst en verwerking van de opzegging volgt altijd een bevestiging van de ledenadministratie.

 

Afmelden onder voorbehoud
Voor scholieren in de eindexamenklassen, die nog niet weten of ze geslaagd zijn en derhalve nog niet weten of ze elders gaan studeren, bestaat de mogelijkheid zich onder voorbehoud af te melden, ook vóór 1 mei van het lopende seizoen. De definitieve afmelding dient echter voor 15 juli van dat jaar in het bezit te zijn van de ledenadministratie, anders wordt aangenomen dat men lid blijft en is men verplicht de contributie voor het nieuwe seizoen te betalen. Er dient ook zelf de coördinator van het betreffende team op de hoogte te stellen. Dit in verband met de teamsamenstelling en de opgave van teams bij de bond. 

Clubnieuws Overzicht